Podpora

Pomoc Ukrajine

Milí priatelia, priaznivci nášho Centra,

mesiace marec a apríl 2022 boli u nás v MEMC Ichthys veľmi hektické, a to z toho dôvodu, že sme sa rozhodli tak ako mnoho subjektov, organizácií, ale aj jednotlivcov, pomôcť ľuďom, ktorých zasiahla vojna na Ukrajine. Otvorili sme dvere nášho zariadenia tým, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Nevedeli sme, čo nás čaká, ani ako to zvládneme, ale s pomocou Božou sme sa rozhodli pomôcť. Po viac ako dvoch mesiacoch môžeme povedať, že aj keď to v niektoré dni bolo veľmi náročné, neľutujeme. Počas mesiaca marec a apríl, prešlo cez naše zariadenie približne 150 ľudí. Uvedená skupina ľudí bola veľmi rozmanitá – niekoľko telesne postihnutých, 28 deti do 15 rokov či 13 mladých ľudia vo veku od 15 do 18 rokov.

Veľká väčšina z nich sa u nás zdržala niekoľko dní a potom pokračovali ďalej do iných miest a krajín. Pri uvedenom počte ľudí evidujeme 1325 prenocovaní. Naša pomoc okrem poskytnutia ubytovania zahŕňala aj poskytnutie celodennej stravy, zabezpečenie transportu (vlak, autobus, lietadlo), zabezpečenie lekárskej starostlivosti, hľadanie trvalejšieho ubytovania, hľadanie zamestnania, pomoc s vybavovaním na úradoch a mnoho iného. Toto všetko sme dokázali vďaka veľkej modlitebnej, finančnej a osobnej pomoci mnohých z vás. Ďakujeme vám za to.

Keďže na konci apríla sa situácia ustálila a upokojila, a na Slovensko prichádza menej ľudí ako v prvé dni po vypuknutí vojny na Ukrajine, rozhodli sme sa v našom zariadení vo veľkej miere vrátiť k našej predchádzajúcej činnosti (zabezpečenie táborov a pobytových podujatí). Chceme však aj naďalej zostať aktívni v pomoci utekajúcim ľuďom. Preto sme v MEMC Ichthys vyčlenili časť z ubytovacej kapacity (cca 15 miest) pre ľudí, ktorí u nás zostali. Kým to budú potrebovať, chceme im poskytovať ubytovanie, obedy či akúkoľvek inú pomoc. Okrem nich poskytujeme externú pomoc a podporu skupine ďalších približne 10 ľudí, ktorí žijú samostatne v podnájme či iných zariadeniach v našom okolí. Počítame s tým a sme pripravení, že táto podpora bude dlhodobá. Ďakujeme, že nás v tom nenechávate samých.

 

Čas a talenty

Ak zvažuješ podporiť naše centrum svojím časom a talentami, budeme radi, keď nám napíšeš, krátko sa predstavíš, prípadne priložíš svoj životopis, a uvedieš, akým spôsobom by si si predstavoval spoluprácu (či by to bolo dobrovoľníctvo, práca, brigáda,…).

Dobrovoľníctvo

  • krátkodobé dobrovoľníctvo – Máš deň voľna a mohol by si prísť pokosiť areál centra alebo sa zapojiť do niektorej z našich komunitných iniciatív? Si expert v nejakej oblasti, ktorou by si vedel poslúžiť? Vieš napríklad robiť parádne grafiku alebo máš skúsenosti s písaním projektov? Daj nám o sebe vedieť.
  • dlhodobé dobrovoľníctvo – Chcel by si zažiť pár mesiacov tak trochu inak? Ponúkame ti to v našom centre. Viac info nájdeš tu

Voľné pracovné miesta – aktuálne nie sú

Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.
Ef 5,16-17

Modlitby

Naše centrum môžeš podporiť modlitbami. Chceš sa za nás modliť? Napíš nám, pošleme ti naše aktuálne potreby. Je niečo, za čo sa môžeme modliť my za teba? Daj nám o tom vedieť.

Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.
Mk 11,24

Financie

Dobrovoľnícke projekty a programovú činnosť MEMC Ichthys môžeš podporiť aj finančne. Číslo účtu nájdeš nižšie na tejto stránke.

„Každý nech dá, ako si zaumienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2. Kor 9,7

Podpora komunitnej práce v zahraničí

Našou činnosťou, modlitbami a financiami podporujeme aj komunitnú prácu v Ázii a Afrike, ktorú tam robia naši niekdajší dobrovoľníci so svojimi rodinami. Podporiť tieto projekty môžete aj vy modlitebne alebo zaslaním finančného daru na číslo účtu: SK06 0200 0000 0025 5192 3951; VS: 5555 (zahraničné projekty). Ďakujeme!

Ázia

„Naša práca s moslimskou komunitou v Južnej Ázii je zameraná na prácu s deťmi a na vybudovanie základnej školy. Ľudia, ktorým slúžime, nie sú pôvodní obyvatelia tejto krajiny, ale prisťahovalci. Patria medzi najchudobnejších a najviac zaostalých. Rodiny si nemôžu dovoliť poslať svoje deti do školy, preto im ponúkame bezplatné základné vzdelanie s túžbou, že práve táto škola bude Božím nástrojom pre duchovnú transformáciu celej komunity. Postupne chceme našu prácu rozšíriť, keďže potrieb okolo nás je ozaj veľa.“

Afrika

„Po tréningu, prípravach, ale i oddychu v sending base sme na jeseň konečne dorazili na miesto, kde budeme pôsobiť. V meste budeme viesť popoludňajšiu jazykovú školu. Sme z toho veľmi nadšení, lebo nám to prinesie veľa interakcie s miestnymi a takisto identitu. Ak chceme budovať priateľstvá s miestnymi, ktoré sú základom pre ďalšiu komunitnú prácu, musíme sa naučiť ďalší jazyk, čo je pre nás veľká výzva. Modlime sa, aby sme boli disciplinovaní v učení sa novej mentality a jazyka, a aby Hospodin k tomu pridal svoju láskavu pomoc.“