Base Camp

Base Camp alebo po slovensky základný tábor, to je východiskový bod pre výstup na horu, útočisko v nepriaznivých podmienkach, či zázemie pre podobne zmýšľajúcich nadšencov. Miesto, kde to celé začína, odkiaľ sa na celý výstup zrazu naskytne iný pohľad.

Aj MEMC Ichthys pod Tatrami môže byť takýmto miestom pre teba, Jeho učeníka. Ponúkame ti priestor pre aklimatizáciu a prípravu na niečo náročnejšie, významnejšie. Čas strávený v našom základnom tábore zahŕňa najmä život v komunite, vzdelávanie, tréning a dobrovoľníctvo. Je to možnosť zakúsiť na vlastnej koži, o čo pôjde „tam vonku“ a spolu s „horskými vodcami“ a „šerpami“ na to pripravovať svoje telo, dušu i ducha. Stačí sa zapojiť.

Prijatá výzva stráviť 3-12 mesiacov v našom Base Campe môže byť Tvojím prvým krokom smerom k napĺňaniu Božieho zámeru v tvojom živote. A potom už len ďalej vytrvalo kráčať… a „čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli (na mne), to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.“ (Fil 4,9)