Láska v akcii

…jednoduché prejavy ľudskosti, súdržnosti, konkrétna pomoc akýmkoľvek spôsobom, ktorý druhá strana ocení či uvíta, skrátka praktické skutky lásky.

Nechceme o láske len rozprávať, chceme ju žiť. Veď to nám aj On kázal: „Milovať svojho blížneho – skutkom a opravdivo.“ Našou činnosťou chceme priniesť teplo lásky do susedských vzťahov, prejaviť záujem o potreby iných, prispieť k prepojeniu generácií, navzájom sa lepšie spoznať, obohatiť a poslúžiť si jeden druhému – každý tým, čo vie a ako len môže.

„My milujeme, lebo On prv miloval nás…“ (1. Jána 4,19)

O detailoch tejto práce a konkrétnych podujatiach budeme informovať priebežne.

Táto iniciatíva je realizovaná v spolupráci so Strediskom Evanjelickej Diakonie Dom na polceste a obcou Veľký Slavkov.