STO+

…aby ľudia (najmä mladí) uverili a tí, ktorí (u)veria načerpali a pridali ruku k Božiemu dielu.

STO+, slobodné tatranské ovce, to je stádo ľudí, pre ktorých byť ovcou neznamená urážku, slabosť, neslobodu či akési slepé nasledovanie. Práve naopak, je v tom nesmierna sloboda, keď vieme, kto je naším Pastierom. Na vlastnej koži sme si zažili, že byť ovcou v stáde, ktoré má pod palcom Ježiš, je veľmi dobré, a preto chceme túto skúsenosť zdieľať s ostatnými a zvestovať živého Krista mladými ľuďom na našich podtatranských holiach 🙂 (a nielen tam).

Prostredníctvom stretnutí (online i offline), rôznych programov pre mladých, športových a vzdelávacích aktivít chceme budovať trvácne priateľstvá (lebo bez nich to v košiari nejde ;)), vzájomne sa povzbudzovať v nasledovaní Krista, spoločne sa učiť žiť slobodný život v plnosti, a radovať sa z každej nájdenej ovce, ktorú Ježiš zachráni.

I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia; potom, príduc domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám: taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad deväťdesiatdeväť spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Lukáš 15,1-7

Sme súčasťou Spoločenstva evanjelickej mládeže a Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Spoločný "offline" čas

Spoločné mládeže, víkendovky, športové akcie, spoločné túry, výlety, darovanie krvi, game nights

Online aktivity

Video zamyslenia, veršíky na povzbudenie, kvízy, online mládeže, podcasty

Služba mládežiam

Hry, témy, modlitby, technické zabezpečenie či príprava celej mládeže alebo stretnutia dorastu