Base Camp

Base Camp alebo po slovensky základný tábor, to je východiskový bod pre výstup na horu, útočisko v nepriaznivých podmienkach, či zázemie pre podobne zmýšľajúcich nadšencov. Miesto, kde to celé začína, odkiaľ sa na celý výstup zrazu naskytne iný pohľad.

Aj MEMC Ichthys pod Tatrami môže byť takýmto miestom pre teba, Jeho učeníka. Ponúkame ti priestor pre aklimatizáciu a prípravu na niečo náročnejšie, významnejšie. Čas strávený v našom základnom tábore zahŕňa najmä život v komunite, vzdelávanie, tréning a dobrovoľníctvo. Je to možnosť zakúsiť na vlastnej koži, o čo pôjde „tam vonku“ a spolu s „horskými vodcami“ a „šerpami“ na to pripravovať svoje telo, dušu i ducha. 

Prijatá výzva stráviť 3-12 mesiacov v našom Base Campe môže byť Tvojím prvým krokom smerom k napĺňaniu Božieho zámeru v tvojom živote. A potom už len ďalej vytrvalo kráčať… a „čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli (na mne), to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.“ (Fil 4,9)

Začíname už v septembri 2021!

Máš od 18 do 30 rokov a 3 až 12 mesiacov času, ktorý chceš zmysluplne využiť? Príď zažiť prvý ročník Base Campu v MEMC Ichthys vo Veľkom Slavkove.

Nie si celkom istý, či je Base Camp to pravé orechové pre teba a chcel by si sa o ňom dozvedieť viac? Takisto nám napíš alebo príď osobne k nám do MEMC Ichthys, radi ti na tvoje otázky zodpovieme.

Program je bezplatný. Ubytovanie a strava sú zabezpečené. Program sa snažíme po obsahovej stránke ušiť na mieru účastníkov podľa ich individuálnych potrieb. Termín začatia vieme po dohode prispôsobiť.

Ako to v Base Campe chodí...

 • Ranný štart

  Deň odštartujú spoločné raňajky s tímom ostatných dobrovoľníkov a pracovníkov centra, ktorých súčasťou je aj krátke stíšenie a rozdelenie úloh.

 • Práca a aktivity

  Podstatnú časť dňa zaberú pracovné činnosti, ktoré sú naviazané na prevádzku centra a teda sú rôznorodého charakteru – od pomoci v kuchyni pri príprave a výdaji jedla, cez upratovanie, pranie, opravárske práce, kosenie a údržbu areálu, až po administratívu. Manuálna práca sa strieda s prípravou a realizáciou rôznych misijných a dobročinných aktivít – či už je to práca s deťmi, dorastom a mládežou pri akciách organizovaných v našom centre alebo v okolitých cirkevných zboroch, alebo je to zapojenie sa do projektu Láska v akcii, a v rámci neho napríklad do služby našim priateľom zo strediska evanjelickej diakonie Dom na polceste, alebo občasná výpomoc pri organizovaní rozličných podujatí Spoločenstva evanjelickej mládeže.

 • Pohodový večer

  Záver dňa sa nesie v znamení oddychu – či už pri dobrej knihe, s priateľmi pri rozhovoroch, spoločenských hrách, filmoch, či akokoľvek inak podľa vlastného uváženia.

 • Čas ísť do hĺbky

  Počas týždňa sú tiež vyhradené bloky biblického štúdia, čas na skupinky a mentoring. A určite ti ešte ostane aj dostatok času modliť sa, premýšlať, prehodnocovať, plánovať,...Je už len na tebe nakoľko ho využiješ.

 • Voľno

  A samozrejme, budeš mať aj priestor pre oddych a osobný čas. Počas týždňa máš dva voľné dni, ktoré môžeš využiť pre svoje záľuby, zájsť domov, či ísť na túru do Tatier 😉