Projekty a programy

„...aby život mali,
a to v hojnej miere.“

Okrem spolupráce na projektoch našej partnerskej organizície Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM) realizujeme aj niekoľko vlastných, ktorými sa snažíme napĺňať našu víziu a prispievať tak k rozvoju mladej generácie.

Je iniciatíva mladých pre mladých, ktorej cieľom je…

Je vzdelávaco-praktický program pre dobrovoľníkov. Program postupne rozbiehame. 

Je služba miestnej komunite. Program postupne rozbiehame.

Chceš sa zapojiť?

Zaujal ťa niektorý z našich projektov? Chcel by si pridať ruku k dielu?
Alebo máš svoj vlastný nápad a potrebuješ priestor na jeho realizáciu?