Podpora

Čas a talenty

Ak zvažuješ podporiť naše centrum svojím časom a talentami, budeme radi, keď nám napíšeš, krátko sa predstavíš, prípadne priložíš svoj životopis, a uvedieš, akým spôsobom by si si predstavoval spoluprácu (či by to bolo dobrovoľníctvo, práca, brigáda,…).

Dobrovoľníctvo
  • krátkodobé dobrovoľníctvo – Máš deň voľna a mohol by si prísť pokosiť areál centra alebo sa zapojiť do niektorej z našich komunitných iniciatív? Si expert v nejakej oblasti, ktorou by si vedel poslúžiť? Vieš napríklad robiť parádne grafiku alebo máš skúsenosti s písaním projektov? Daj nám o sebe vedieť.

  • dlhodobé dobrovoľníctvo – Chcel by si zažiť pár mesiacov tak trochu inak? Ponúkame ti to v našom centre. Viac info nájdeš tu

Voľné pracovné miesta

Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.
Ef 5,16-17

Modlitby

Naše centrum môžeš podporiť modlitbami. Chceš sa za nás modliť? Napíš nám, pošleme ti naše aktuálne potreby. Je niečo, za čo sa môžeme modliť my za teba? Daj nám o tom vedieť.

Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.
Mk 11,24

Financie

Dobrovoľnícke projekty a programovú činnosť MEMC Ichthys môžeš podporiť aj finančne. Číslo účtu nájdeš nižšie na tejto stránke.

„Každý nech dá, ako si zaumienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“
2. Kor 9,7

Podpora komunitnej práce v zahraničí

Našou činnosťou, modlitbami a financiami podporujeme aj komunitnú prácu v Ázii a Afrike, ktorú tam robia naši niekdajší dobrovoľníci so svojimi rodinami. Podporiť tieto projekty môžete aj vy modlitebne alebo zaslaním finančného daru na číslo účtu: SK06 0200 0000 0025 5192 3951; VS: 5555 (zahraničné projekty). Ďakujeme!

Ázia

„Naša práca s moslimskou komunitou v Južnej Ázii je zameraná na prácu s deťmi a na vybudovanie základnej školy. Ľudia, ktorým slúžime, nie sú pôvodní obyvatelia tejto krajiny, ale prisťahovalci. Patria medzi najchudobnejších a najviac zaostalých. Rodiny si nemôžu dovoliť poslať svoje deti do školy, preto im ponúkame bezplatné základné vzdelanie s túžbou, že práve táto škola bude Božím nástrojom pre duchovnú transformáciu celej komunity. Postupne chceme našu prácu rozšíriť, keďže potrieb okolo nás je ozaj veľa.“

Afrika

„Po tréningu, prípravach, ale i oddychu v sending base sme na jeseň konečne dorazili na miesto, kde budeme pôsobiť. V meste budeme viesť popoludňajšiu jazykovú školu. Sme z toho veľmi nadšení, lebo nám to prinesie veľa interakcie s miestnymi a takisto identitu. Ak chceme budovať priateľstvá s miestnymi, ktoré sú základom pre ďalšiu komunitnú prácu, musíme sa naučiť ďalší jazyk, čo je pre nás veľká výzva. Modlime sa, aby sme boli disciplinovaní v učení sa novej mentality a jazyka, a aby Hospodin k tomu pridal svoju láskavu pomoc.“